www.ylrr.net > 之赫,霆之砉什么意思

之赫,霆之砉什么意思

双龙腾飞

砉 拼 音:huā 部 首:石部 笔画:9笔 造字法:会意;从石、从丰 释义:(拟)迅速动作的声音. 意思:巨龙飞腾,雷霆震响.

之赫,霆之砉(“砉”在这里应该读huā 象声词,形容迅速动作的声音) 参考: 砉 huā (1) 形容迅速动作的声音 砉然向然.《庄子养生主》 (2) 又如:乌鸦砉的一声从树上直飞起来 砉 xū (1) 形容皮骨相离声 砉,皮骨相离声.《集韵》 (2) 又如:砉然(象声词.常用以形容破裂声、折断声、开启声、高呼声等);砉划;砉(象声词.箭破空声);砉( chuē)(象声词.形容微小飘忽的声音)

达之赫,霆之花

拼音:dá 解释:古同“”,龙腾飞的样子. 拼音:dá 解释:1. 双龙:“~之赫,霆之砉.”2. 龙腾飞的样子.

● dá 1. 双龙:“之赫,霆之砉.”2. 龙腾飞的样子.●砉 huā 象声词,形容迅速动作的声音:乌鸦砉的一声飞了.●砉 xū 皮骨相离声:砉然.● dá 古同“”,龙腾飞的样子.● xǐ 双喜.多用于婚嫁等喜庆场合.

,读“dá”,龙腾飞的样子.读:bìng 释义:1. 〔~~〕雷声.读:nàng,释义: 1. 鼻子不通气,发音不清:~鼻子.读:yù,释义:1. 烟出.2. 烟气.你的认可是我解答的动力,请采纳..

[dá] ,群龙腾飞的样子.[1] 本义为鬼魂飞的样子,古同“”也指五龙:震,之赫,霆之砉. [bìng] ,汉字生僻字,雷声的意思.自“雷”人在网络流行后,“”又被应用到网络用语,衍生为很“雷”的意思. [nàng] 为现代汉语笔画最多的汉字,意指鼻子不通气,发音不清. [yù] ,字形为左右结构,指烟气冒出、烟气.【选自网络】

dá獭tǎ dá 1.双龙:之赫,霆之砉.”2.龙腾飞的样子獭tǎ 獭是人们久闻其名的水陆“两栖动物”,它的大小同哈巴狗差不多,形状有点像老鼠,故有水漪之称.

dá ㄉㄚ ◎ 双龙:“~之赫,霆之砉.” ◎ 龙腾飞的样子. ◎ 《唐韵》徒合切,《集韵》达合切,并音沓(ta). ◎ 《说文》飞龙也.又《六书精》震怖也.二龙并飞,威灵盛赫,见者气夺,故从此省. ◎ 《元包经》震之赫霆之砉.传曰,二龙怒也.又《集韵》悉合切,音趿(sa).飞龙也.

网站地图

All rights reserved Powered by www.ylrr.net

copyright ©right 2010-2021。
www.ylrr.net内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com