www.ylrr.net > 渔歌子古诗带拼音

渔歌子古诗带拼音

《渔歌子》拼音版:xī sài Shān qián bái lù fēi 西 塞 山 前 白 鹭 飞 ,táo huā Liú shuǐ guì yú féi 桃 花 流 水 鳜 鱼 肥 . qīng ruò Lì lǜ suō yī 青 箬 笠 , 绿 蓑 衣 ,xié fēng Xì yǔ bù xū guī 斜 风 细 雨 不 须 归 .译文 西塞山前白鹭在自由地翱翔,江

1、唐代张志和《渔歌子西塞山前白鹭飞》 táng dài zhāng zhì hé 《yú gē zǐxī sāi shān qián bái lù fēi 》 西塞山前白鹭飞,桃花流水鳜鱼肥. xī sāi shān qián bái lù fēi ,táo huā liú shuǐ guì yú féi . 青箬笠,绿蓑衣,斜风细雨不须归. qīng

《渔歌子》,词牌名,此调最早见于唐朝诗人张志和的《渔歌子西塞山前白鹭飞》. xī sài shān qián bái lù fēi 西 塞 山 前 白 鹭 飞 , táo huā liú shuǐ guì yú féi 桃 花 流 水 鳜 鱼 肥 . qīng ruò lì lǜ suō yī 青 箬 笠 , 绿 蓑 衣 , xié fēng xì yǔ bù

渔歌子?【唐】张志和 西塞山前白鹭飞, 桃花流水鳜鱼肥. 青箬笠,绿蓑衣, 斜风细雨不须归.Yú gē zǐ xī sài shān qián bái lù fēi,táo huā liú shǔi jué yú féi.qīng ruò lì, lǜ suō yī,xié fēng xì yǔ bù xū gūi.这个拼音可是我一个一个打出来的,看在我这么辛苦的份上,给点奖励吧.

Yú gē zǐ 渔歌子 xī sāi shān qián bái lù fēi ,西塞山前白鹭飞,táo huā liú shuǐ guì yú féi .桃花流水鳜鱼肥.qīng ruò lì ,lǜ suō yī ,青箬笠,绿蓑衣,xié fēng xì yǔ bú xū guī .斜风细雨不须归.译文:西塞山前白鹭在自由地翱翔,江水中,肥美

《渔歌子》张志和 xī sài Shān qián bái lù fēi 西 塞 山 前 白 鹭 飞 ,táo huā Liú shuǐ guì yú féi 桃 花 流 水 鳜 鱼 肥 .qīng ruò Lì lǜ suō yī 青 箬 笠 , 绿 蓑 衣 ,xié fēng Xì yǔ bù xū guī 斜 风 细 雨 不 须 归 .

xī sāi shān qián bái lù fēi , \r\n西 塞 山 前 白 鹭 飞 , \r\ntáo huā liú shuǐ uì yú féi . \r\n桃 花 流 水 鳜 鱼 肥 . \r\nqīn ruò lì , lǜ suō yī , \r\n青 箬 笠 , 绿 蓑 衣 , \r\nxié fēn xì yǔ bù xū uī . \r\n斜 风 细 雨 不 须 归 .

xī sài shān qián bái lù fēi 西 塞 山 前5261 白 鹭 飞 ,táo huā liú4102 shuǐ guì yú féi 桃 花 流 水 鳜 鱼 肥 .qī1653ng ruò lì lǜ suō yī 青 箬 笠 , 绿 蓑 衣 ,xié fē专ng xì yǔ bù xū guī 斜 风 细 雨 不 须 归 .张志和《渔歌子》望采属纳!!!

渔歌子张志和西塞山前白鹭飞,xī sāi shān qián bái lù fēi ,桃花流水鳜鱼肥.táo huā liú shuǐ guì yú féi .青箬笠,绿蓑衣,qīng ruò lì ,lǜ suō yī ,斜风细雨不须归.xié fēng xì yǔ bú xū guī .

渔歌子,词牌名,词也叫“长短句”,“小令”.可以唱,分为上下两段,两段之间有空格. 渔歌子① 【唐】张志和 西塞山②前白鹭③飞, 桃花流水④鳜(gui)鱼肥. 青箬(ruo)笠⑤,绿蓑⑥(suo)衣, 斜风细雨不须⑦归. 【注释】 ①.渔

网站地图

All rights reserved Powered by www.ylrr.net

copyright ©right 2010-2021。
www.ylrr.net内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com