www.ylrr.net > 涧的拼音和部首

涧的拼音和部首

拼 音 :jiàn 〈名〉(形声.从水,间声.本义:夹在两山间的水沟)同本义涧,山夹水也.《说文》于涧之中.《诗召南采蘩》时鸣春涧中.唐 王维《鸟鸣涧》陕西大涧. 宋 沈括《梦溪笔谈》溪涧.清 薛福成《观巴黎油画记》又如:涧谷(溪涧山谷);涧籁(山涧的水声)涧谷,山谷 .如:涧水(山谷中的溪水);涧流(山谷中的水流);涧井(山谷,山凹);涧栖(居住在山谷中)古代数词.万万沟为涧,即10 64水名一曰涧水,出宏农西安东南入 洛.《说文》源出河南渑池县东北,东南流会渑水,东流经新安县南,到洛阳市西折,东南入洛河

jian四声,不是多音字

涧查部首氵和再查七画.【笔画数】共十画,分别是:点、点、提、点、竖、横折钩、竖、横折、横、横.

涧拼 音 jiàn 部 首 氵笔 画 10五 行 水繁 体 涧五 笔 IUJG基本释义 详细释义 山间流水的沟:溪~.山~.相关组词山涧 溪涧 洛涧 深涧 涧芳 盘涧 阴涧 绝涧 巢涧 涧井涧溪 涧阿 石涧 青涧 更多百科释义涧,山间流水的沟.

jiàn.山涧知、溪涧、洛涧、涧芳、涧沟、涧道、涧、白涧、涧烟、平涧.一、山涧[shān jiàn] 山间的小水流.二、溪涧[xī jiàn] 夹在两山中间的小河沟.三、洛涧[luò jiàn] 古水名.又名 洛水.即今 安徽省 淮南市 东 淮河 支流 洛河.四、涧芳[jiàn fāng] 山涧中的花香.五、涧沟[jiàn gōu] 山间水沟.六、涧道[jiàn dào] 山涧通道.七、涧[jiàn zhǐ] 山沟流水中的小块高地.八、白涧[bái jiàn] 山间的清溪道.九、涧烟[jiàn yān] 涧谷中的雾气.十、平涧[píng jiàn] 谓涧水平岸.

湛蓝,唱歌,山涧,

“涧”的读音是:jiàn.不是多音字.解释:涧 (jiàn)意指山间流水的沟.本义,夹在两山间的水沟.组词1、山涧 造句:皮尔巴拉在当地土语里是“鲻鱼”的意思,指一种在山涧里游走的鱼.现实中,皮尔巴拉既象征着土地的尽头,也象征着

涧怎么读音是什么涧拼音[jiàn][释义]:山间流水的沟:溪~.山~.

涧的读音为jiàn.一、释义1、涧谷,山谷 .2、古代数词.万万沟为涧.3、源出河南渑池县东北,东南流会渑水,东流经新安县南,到洛阳市西折,东南入洛河.二、说文解字 古文:从水闲声.一曰涧水,出弘农新安,东南入洛.译文:以水

读 音:jiàn部 首: 氵五 行: 水繁 体: 涧笔画 : 10五笔 : IUJG名称 : 点、 点、 提、 点、 竖、 横折钩、 竖、 横折、 横、 横.基本释义:山间流水的沟:溪~.山~.详细释义:〈名〉(形声.从水,间声.本义:夹在两山间的水沟)同本

网站地图

All rights reserved Powered by www.ylrr.net

copyright ©right 2010-2021。
www.ylrr.net内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com