www.ylrr.net > 百家姓g开头的姓氏

百家姓g开头的姓氏

58个,分别如下:过 guō 果 guǒ 国 guó 归海 guī hǎi 妫 guī 圭 guī 归 guī 诡 guǐ 桂 guì 贵 guì 光 guāng 广 guǎng 官 guān 关 guān 管 guǎn 贯 guàn 谷梁 gǔ liáng 辜 gū 估 gū 谷 gǔ 古 gǔ 顾 gù 缑 gōu 苟 gǒu 勾 gòu 公冶 gōng yě 公羊 gōng yáng 公西

葛,高,郭,耿,干,官、桂、古、顾、苟、辜、谷,管,甘,宫,弓,龚,巩,盖

尕 GA 镓 ga 盖 gai 该 GAI 垓 gai 改 GAI 赣 GAN 绀 gan 赣娄 GAN 干段 GAN 甘 GAN 干 GAN 淦 GAN gan 橄 gan 澉 gan 岗 GANG 杠 Gang 港 GANG 冈 GANG GANG 刚 GANG 钢 GANG 纲 GANG 罡 GANG 干 Gann 窠 gao 高车 GAO

盖聂~

过 guō 果 guǒ 国 guó 归海 guī hǎi 妫 guī 圭 guī 归 guī 诡 guǐ 桂 guì 贵 guì 光 guāng 广 guǎng 官 guān 关 guān 管 guǎn 贯 guàn 谷梁 gǔ liáng 辜 gū 估 gū 谷 gǔ 古 gǔ 顾 gù 缑 gōu 苟 gǒu 勾 gòu 公冶 gōng yě 公羊 gōng yáng 公西 gōng xī 公孙 gōng

g干已 高车 高陵 高堂 高阳 高辛 皋落 哥舒 盖楼 庚桑 梗阳 宫孙 公羊 公良 公孙 公罔 公西 公冶 公敛 公梁 公输 公上 公山 公户 公玉 公仪 公仲 公坚 公伯 公祖 公乘 公晰 公族 姑布 古口 古龙 古孙 谷梁 谷浑 瓜田 关龙 鲑阳 归海

备注:后面的数字表示声调 盖gai4干gan1甘gan1刚GANG1高gao1郜gao4戈ge1葛ge3庚geng1耿geng3弓gong1公gong1公良gong1liang2公孙gong1sun1公西gong1xi1公羊gong1yang2公冶gong1ye3宫gong1龚gong1巩gong3贡gong4勾gou1缑亢gou1kang4苟GOU3辜gu1古gu3谷gu3谷粱gu3liang2顾gu4关guan1官GUAN1冠GUAN1管guan3光GUANG1广Gan1归GUI1归海gui1hai3妫GUI1桂gui4郭guo1国guo2过GUO4

郭,高,甘

高、耿、归、郭、过、葛、戈、盖、古、谷应该还有.

网站地图

All rights reserved Powered by www.ylrr.net

copyright ©right 2010-2021。
www.ylrr.net内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com